ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

BARISTA BASIC

Βασικές πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για την σωστή παρασκευή ροφημάτων καφέ.

INTRODUCTION TO COFFEE

Πιστοποιημένη σειρά σεμιναρίων SCA

SENSORY SKILLS

Πιστοποιημένη σειρά σεμιναρίων SCA

ROASTING

Πιστοποιημένη σειρά σεμιναρίων SCA

BREWING

Πιστοποιημένη σειρά σεμιναρίων SCA

BARISTA SKILS

Πιστοποιημένη σειρά σεμιναρίων SCA